Pia Alberius Tandläkare

Tandläkare Pia Alberius

Skönhet som håller. Tandläkare Pia Alberius är bl.a. utbildad i bettfunktion på Dawson Academy i USA och England, en världsauktoritet inom avancerad bettanalys och bettfysiologi. Omfattande kunskaper om bettets funktion krävs för att få maximal hållbarhet på kronor, broar och andra arbeten, inte minst skalfasadaer.

Erfaren tandläkare, verksam i Helsingborg sedan 1983
Pia Alberius är född 1954 i Småland och utbildades till tandläkare på Tandläkarhögskolan, numera Tandvårdshögskolan, i Malmö. Efter ett par kortare vikariat vid Folktandvården började hon 1981 arbeta som privattandläkare först i Ljungby och sedan 1983 i Helsingborg.

Pia Alberius driver sedan före millennieskiftet kliniken tillsammans med sin man, som är plastikkirurg, i den egna villan i stadsdelen Tågaborg i Helsingborg.

Pia har genom åren vidareutbildat sig inom ett flertal områden, gått många specialkurser och även ansvarat för vidareutbildningskurser för tandsköterskor och tandläkare. Hon har också volontärarbetat i Israel och på Filippinerna.

Fortbildning och förkovran i yrket
Tandläkaryrket, inte minst den expansiva sektor som arbetar med estetisk-kosmetisk tandvård, är under snabb utveckling. Nya material och behandlingslösningar kommer ständigt på marknaden. Hur och när ska de användas? Vilka har kommit för att stanna, vilka är glömda i morgon?

Svaren på dessa och andra frågor får Pia Alberius på kurser och utbildningar i regi av svenska och internationella experter. Pia är ledamot i Sveriges ledande organisation för estetisk tandvård Swedish Academy for Cosmetic Dentistry (SACD) och medlem av American Academy for Cosmetic Dentistry (AACD).

Motto med skämt och allvar
Vidare är hon mentor för Nordic Esthetic Group, ett nätverk för kvinnliga tandläkare inriktat på estetisk tandvård.

Pia blev utsedd till Månadens Estetiske Tandläkare mars 2012 på SACD’s informationshemsida ”En Mun Som Min” och presenterade där några patientfall. Se följande länk: http://www.enmunsommin.se/

Pias Alberius motto: ”BOTA BRA MEN HÄMMA BÄST !”…

…..är inte bara en lustig ordlek, det speglar också hennes yrkesfilosofi:

Tandsjukdomar som tandlossning och karies, liksom tandskador, missfärgningar och snedställningar kan förebyggas, hämmas eller åtgärdas betydligt enklare, skonsammare och varsammare om de kommer under behandling i tid.