Tandvard-20151

Tandvård

Våra tandläkare på vår klinik erbjuder ett brett panorama inom områdena estetisk plastikkirurgi och tandvård. Verksamheterna kompletterar varandra och vi kan genom denna kombination ge bättre, fullständigare och mer seriös vård.

Målsättningen har hela tiden varit att ge personligt omhändertagande och undvika ”stordrift”. Vi satsar mycket på att erbjuda bred kunskap och utbildar oss och vår personal kontinuerligt. Vi ser kunskap som en konkurrensfördel. Vår hemsida är en introduktion till alla de behandlingsalternativ vi kan erbjuda.