Plastikkirurg Per Alberius

Docent Per Alberius är medlem i flera specialistföreningar, inklusive Svensk Förening för Estetisk Plastikkirurgi och American Society of Plastic Surgeons. Han har författat ett sextiotal vetenskapliga artiklar och är vetenskaplig bedömare i flera internationella vetenskapliga tidskrifter.
Docent Per Alberius är medlem i flera specialistföreningar, inklusive Svensk Förening för Estetisk Plastikkirurgi och American Society of Plastic Surgeons. Han har författat ett sextiotal vetenskapliga artiklar och är vetenskaplig bedömare i flera internationella vetenskapliga tidskrifter.

Utbildning och erfarenheter. Per Alberius är född 1951 och är både läkare och tandläkare. Han blev med dr. 1983, docent i anatomi 1987 och docent i plastikkirurgi 1991. Han utbildades till plastikkirurg vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg och har arbetat som överläkare vid Plastikkirurgiska kliniken, Universitetssjukhuset MAS i Malmö, med huvudsaklig verksamhet förlagt till Universitetssjukhuset i Lund.

Arbetet vid SUS, Skånes Universitetssjukhus i Lund har innefattat huvudsakligen komplexa rekonstruktioner efter cancerbehandling, bl.a. med så kallad mikrovaskulär teknik.

Ett stort intresse har varit att utveckla operationer för skallmissbildningar på små barn. Tekniken kallas för craniofacial kirurgi. Vidare har Per Alberius stor erfarenhet av att operera patienter med ansiktsförlamningar (facialispares) och omfattande skador efter större olycksfall.

Hemmastadd inom plastikkirurgins båda sidor. Att arbeta med rekonstruktiv plastikkirurgi vid en universitetsklinik har varit en nyttig och nödvändig grundutbildning för Per Alberius innan han startade med estetisk plastikkirurgi vid sin privata klinik.

Detta har för Per varit en stabil grund för att möjliggöra en bred kompetens och tillgång till kunskap på bred front.

Utveckling. Arbetet på Alberius-kliniken bedrivs i samarbete med välutbildade och erfarna medarbetare inom plastikkirurgi och tandvård.

Båda dessa områden befinner sig i en snabb teknisk omvandling, något som kräver kontinuerlig fortbildning av sina yrkesutövare.

Läs gärna mer om mina utbildningar och erfarenheter här.


Kontakta oss

Alberius-kliniken
Karl X Gustavs gata 61 B
254 40 HELSINGBORG
Telefon: 042 - 12 15 17
info@alberiuskliniken.se