Plastikkirurg Per Alberius

Docent Per Alberius
Docent Per Alberius är medlem i flera specialistföreningar, inklusive Svensk Förening för Estetisk Plastikkirurgi och American Society of Plastic Surgeons. Han har författat ett sextiotal vetenskapliga artiklar och är vetenskaplig bedömare i flera internationella vetenskapliga tidskrifter.

Per Alberius arbetar nu heltid med estetisk plastikkirurgi på Alberius-kliniken. Hans omfattande bakgrund inom plastikkirurgi och forskning gör det möjligt för oss att erbjuda såväl mindre kirurgi som avancerad och komplex teknik.

Utbildning och erfarenheter. Per är född 1951 och är både läkare och tandläkare. Han blev med dr. 1983, docent i anatomi 1987 och docent i plastikkirurgi 1991. Han utbildades till plastikkirurg vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg och har arbetat som överläkare vid Plastikkirurgiska kliniken, MAS i Malmö (heter numer SUS Malmö), med huvudsaklig verksamhet förlagt till Universitetssjukhuset i Lund (nu SUS Lund).

Arbetet i Lund har innefattat huvudsakligen komplexa rekonstruktioner efter cancerbehandling, bl.a. med så kallad mikrovaskulär teknik för att bygga t ex ny käke, kind eller munbotten i cancerdestruerade ansikten.

Ett annat intresse har varit att utveckla operationer för skallmissbildningar på små barn. Tekniken kallas för craniofacial kirurgi och innebär att man konstruerar om skallens skelett. Vidare har Per Alberius stor erfarenhet av att operera patienter med ansiktsförlamningar (facialispares) och omfattande skador efter större olycksfall.

Viktigt att vara hemmastadd inom plastikkirurgins båda sidor. Att arbeta med rekonstruktiv plastikkirurgi vid en universitetsklinik är en nyttig och nödvändig grundutbildning, anser Per Alberius, före man startar med estetisk plastikkirurgi. En omfattande erfarenhet gör det möjligt att bedöma en patients önskemål ur bred synvinkel vilket ju är en stor fördel.

Under många år arbetade Per parallellt med rekonstruktiv plastikkirurgi på universitetsklinik och den privata verksamheten i Helsingborg.

Utveckling. Arbetet på Alberius-kliniken bedrivs i samarbete med välutbildade och erfarna medarbetare.

Plastikkirurgin befinner sig i en snabb teknisk utveckling, något som kräver kontinuerlig fortbildning av sina yrkesutövare. Vi deltar därför flitigt i nationella och internationella kurser, möten och kongresser. Per fortbildar sig kontinuerligt och besökte senast en kongress om ansiktskirurgi i Salo, Italien, och ska inom kort till Bukarest, Rumänien, för ett plastikkirurgisk möte om hela kroppen.

Hos oss är det alltid Per som tar hand om dig före, under och efter operationen.

Läs gärna mer om mina utbildningar och erfarenheter här.


Kontakta oss

Alberius-kliniken
Karl X Gustavs gata 61 B
254 40 HELSINGBORG
Telefon: 042 - 12 15 17
info@alberiuskliniken.se

Följ oss