En del känner mer oro inför narkosen än själva operationen. Hur gör vi?

Vi ger läkemedlen mestadels direkt i blodet och undviker att placera en så kallad tub i luftstrupen. Som komplement ger vi dig syrgas för att vara säker på att du syresätter dig ordentligt. Vid denna narkosform är risken för illamående efter operationen jämförelsevis låg, smärtstillningen efter operationen god och återhämtningen går i regel på någon enstaka timme. Under och närmast efter narkosen övervakas du av specialutbildad personal.

Vad ska man då tänka på innan narkosen? Detta går vi igenom vid din konsultation, men här följer en kort redogörelse:

Inför operationen får du, förutom direkta frågor från din doktor om din hälsa, fylla i en hälsodeklaration. Där ska du bland annat ange vilka mediciner du tar, om du har några allergier, om du tidigare fått narkos och hur du då reagerat på denna.

Vissa mediciner och kosttillskott medför ökad blödningsbenägenhet. Undvik därför (minst två veckor före operationen och de närmaste dagarna efter) mediciner som innehåller acetylsalicylsyra (ex.Albyl, Magnecyl, Paraflex Comp, Treo), NSAID-preparat (ex. Indometacin, Ipren, Voltaren), vitamin E, naturläkemedel och kosttillskott som Omega 3 fettsyror. Dessa och andra substanser som du ska undvika finns specificerade på den ”varningslista” du får vid konsultationen. Av andra skäl bör vissa antidepressiva preparat (ex. Anafranil, Saroten och Cipramil) heller inte användas.

Läkemedel som Alvedon, Panodil, Citodon, Celebra och Arcoxia, går bra att använda.

Det är mycket viktigt att följa de instruktioner du får om din fasta före din operation annars finns risk för kräkning i samband med narkosen. Detta är en mycket allvarlig komplikation som kan leda till lungskador. Ät ingen fast föda sex timmar före din operation. Detta gäller även soppa, yoghurt eller andra mjölkprodukter. Klar vätska utan alkohol som vatten, saft och te eller kaffe utan mjölk stannar en kortare tid i magsäcken än fast föda och kan intas fram till två timmar före ingreppet.

Du ska dessutom avstå ifrån rökning, snus, tuggummi, halstabletter etc. under tiden du fastar. Undvik rökning minst 2 veckor före och efter operationen eftersom operationsresultatet annars kan äventyras och det kan uppstå rejäla problem med sårläkningen, fula ärr och andra komplikationer. Eventuell nagelbyggnad är inget problem.

Vad gäller detta och din hygien ringer vi alltid upp och ger mer detaljerade instruktioner några dagar före operationen. I korthet gäller att hela kroppen inklusive håret ska tvättas noggrant dagen före operationen och operationsdagens morgon med Descutan-svamp (köps på apotek). Använd sedan inga salvor, krämer osv. på huden. Smink får inte förekomma i ansiktet och runt ögonen på operationsdagen om du ska opereras i ansiktet.


Kontakta oss

Alberius-kliniken
Karl X Gustavs gata 61 B
254 40 HELSINGBORG
Telefon: 042 - 12 15 17
info@alberiuskliniken.se

Följ oss