Manuell lymfdränage-behandling

Lymfdränage används på vår klinik enligt originalmetoden presenterad av Dr Vodder. Detta är en vetenskapligt utvärderad teknik för att i första hand minska svullnad. Tekniken används på många ställen på kroppen men vi använder den mest i ansikte och på mage. Det finns maskiner som utför lymfdränage men en manuell behandling är oerhört mer effektiv och precis.

Bakgrund

Lymfkärlsystemet upptäcktes redan i antiken men dess funktion var länge oklar. I slutet av 1800-talet noterade en tysk forskare, von Winiwarter, att elefantiasis, en våldsam svullnad ofta av armar, ben och genitalia, blev markant förbättrad av ytliga strykningar, bandagering och högläge, men denna kunskap kom i glömska.

En dansk massör, Emil Vodder, flyttade till Frankrike på 1930-talet efter läkarstudier mm och började där forska i lymfsystemets anatomi och fysiologi. Han utarbetade riktlinjer för en massageteknik som visade sig ge tydlig avsvällande och långvarig effekt. Dränagets positiva effekt på svullen ödematös och åldrad hud gjorde att även de kosmetiska effekterna av behandlingen fick stor uppmärksamhet och spridning. Metoden kom att kallas ”manuell lymfdränage”.

Tekniken utvecklades successivt och en utbildning formades där grundtekniken varierades för att passa olika problemställningar och behandlingsindikationer.

Grepp-tekniken som används vid manuellt lymfdränage är mycket speciell och förekommer inte vid någon annan massageteknik. Behandlingen genomförs i långsamma och rytmiska rörelser där obetydligt tryck utövas ner i vävnaden i lymfans flödesriktning. Huden förskjuts över underliggande vävnad varvat med en helt trycklös ”nollfas”. Behandlingen upplevs alltså helt smärtfri och behaglig.

Tekniken har många positiva effekter. Exempelvis har den visat sig reducera utvecklingen av striae och hudbristningar i samband med graviditet och den är också stress-reducerande med positiv effekt på huvudvärk och migrän mm. Kvinnor som opererats för bröstcancer får ofta problem med samma sidas arm som svullnar upp enormt och ger både sociala och praktiska problem; denna svullnad, som alltså är ett lymfödem, minskar rejält eller försvinner helt med denna behandling.

Hos oss

Vi behandlar i första hand patienter inför operationer i ansikte och på buken. Behandlingen ges före operationen för att förbereda en snabbare avtransport av ödemvätska och kompletteras ibland också med behandling efter operationen.

Vi använder tekniken för att snabba på läkningsförloppet och därför göra det mindre jobbigt för patienten. Eftersom behandlingen ger en cirkulationsbefrämjande effekt både på blod- och lymfsystemet resulterar det i mindre svullnad (ödem) men också mindre blödning under operationen (blåmärken, hematom) och därmed snabbare och säkrare läkning.

Behandlingen utförs av hudterapeut Dragica Miovic (mer info om henne kommer inom kort under ”Personal”) och vår Camilla, sjuksköterska och koordinator.


Kontakta oss

Alberius-kliniken
Karl X Gustavs gata 61 B
254 40 HELSINGBORG
Telefon: 042 - 12 15 17
info@alberiuskliniken.se

Följ oss