Konsultationen – ett första förtroendeskapande samtal

Vid ditt första möte med mig, Per Alberius, kommer du att få dina frågor om det aktuella ingreppet muntligt besvarade, och även skriftligt. En bra idé är att du har med en lista över den information du önskar.

Vid mötet får du också veta vad som förväntas av dig före och efter en eventuell operation; åtgärder som Alberius-kliniken och du i samförstånd vidtar för att förebygga eventuella komplikationer.

 per-alberius

En konsultation innebär att du och jag får en möjlighet att mötas förutsättningslöst för att känna varandra på pulsen.

Du får då presentera dina önskemål, ställa frågor och värdera om jag ger ett seriöst och kunnigt intryck.

Jag, i min tur, kan avgöra om jag kan hjälpa dig, om  dina önskemål är realistiska , och om ditt hälsotillstånd gör det möjligt att genomföra behandlingen. Vid detta tillfälle kan även eventuella alternativa behandlingar diskuteras. Vi är väldigt måna om att hitta en behandling som rätt för dig.

Förtroende avgörande för slutresultatet

Det är naturligtvis viktigt för slutresultatet och vården i sin helhet att ett ömsesidigt förtroende finns mellan dig som patient och mig som doktor.

Nyckeln heter information

Vid konsultationen går vi noggrant igenom om du är hjälpt av en operation. Vi diskuterar förberedelser inför en eventuell operation, efterförlopp, risker mm. Dessutom får du med dig en personlig mapp med bland annat information om ingreppet ifråga. I de fall du vill diskutera ansiktskirurgi (ansiktslyftningar, pannlyft, ögonlockskirurgi, kindlyft) rekommenderar vi dig att ta med dig foton från yngre år för att vi ska kunna få en uppfattning om hur du tidigare sett ut, förstå vad du önskar och vilka möjligheter vi har att åstadkomma detta.

I anslutning till information om bröstförstoring får du en utförlig information om vetenskapens syn på silikon som jag sammanställt.

Vi lägger alltså vi stor vikt vid information och service. I princip kan du komma för konsultation hur många gånger som helst före en operation. Du ska känna dig trygg och fullständigt informerad. Kostnaden är 500 SEK vid första (endast!) konsultationen. Denna kostnad dras av från operationsarvodet om kontakten leder till operation. Du får aldrig känna dig forcerad till ett ingrepp.

Inga oseriösa genvägar

Det är inte möjligt att direkt boka operation per telefon, brev eller mail. Först krävs en ordentlig undersökning och genomgång av vad som gäller före och efter en eventuell operation. Allt för att få ett så bra resultat som möjligt utan komplikationer.

Fortlöpande kontakt

Telefonkontakter är viktiga och sker alltid rutinmässigt före och efter varje operation. Du får alltid ett akutnummer efter operationen om du behöver nå oss dygnet runt.

Dessutom bokas du för ett eller flera återbesök direkt efter operationen allt efter behov och önskemål och sedan efter cirka ett halvår för att följa upp operationsresultatet. Dessa återbesök är kostnadsfria. Vi är ytterst noga med att du följer våra råd och anvisningar för att vi ska erhålla bästa resultat. Som patient på Alberius-kliniken har du rätt att förvänta dig allt stöd både före och efter din operation.


Kontakta oss

Alberius-kliniken
Karl X Gustavs gata 61 B
254 40 HELSINGBORG
Telefon: 042 - 12 15 17
info@alberiuskliniken.se

Följ oss