Checklista för trygg plastikkirurgisk behandling

Att välja plastikkirurg är av stor betydelse, inte bara för slutresultatet, utan även för tryggheten. Här följer några synpunkter om mig, Per Alberius, och viktiga frågor för att göra ditt val säkrare.

• Jag är specialistutbildad plastikkirurg!

Specialistexamen i plastikkirurgi innebär att jag efter min läkarlegitimation fått en grundutbildning i plastikkirurgi under 4–5 år vid ett universitetssjukhus (Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg). Därefter fordras ytterligare 5–10 års vidareutbildning innan man som plastikkirurg får den breda erfarenhet som krävs för att allsidigt kunna lösa plastikkirurgiska problem. Jag har över 25 års erfarenhet inom specialiteten.

• Jag är medlem i Svensk Förening för Estetisk Plastikkirurgi!

För att bli medlem i Svensk Förening för Estetisk Plastikkirurgi krävs en flerårig erfarenhet i yrket, förutom specialistexamen. Ett medlemskap vittnar om att plastikkirurgen har rätta erfarenheten, kompetensen, ett gott omdöme och det yrkesmässiga kunnande som krävs. Dessutom är jag en av få invalda svenska plastikkirurger som är medlem i de amerikanska plastikkirurgernas förening (the American Society of Plastic Surgeons).

Vilket anseende har jag som plastikkirurg?

Det är naturligtvis viktigt att du försäkrar dig om ett professionellt omhändertagande, inte bara vid själva kirurgin utan också kringverksamheten och uppföljningen. Du ska vid konsultationen bli övertygad om att jag och mina medarbetare kommer att ta vårt ansvar. En marknadsundersökning om vårt patientomhändertagande utfört av Brand Clinic, en av Sveriges mest meriterade varumärkeskonsulter, visade på en mycket stor tillfredsställelse och trygghet bland våra patienter.

Hur stor är risken för eventuella komplikationer?

Vi berättar alltid om de komplikationer som kan inträffa vid det aktuella ingreppet – och hur de kan förebyggas och/eller omhändertas. Vi har ytterst få komplikationer sannolikt på grund av vår noggrannhet och bra teknik.

Tänk gärna själv igenom hur du ska kunna vara behjälplig för att minska riskerna och för att nå det bästa resultatet.

Kommer operationsresultatet att motsvara mina förväntningar?

En operation är inte en mekanisk åtgärd. Alla är vi olika i många avseenden som hudelasticitet, läkförmåga, blödningsbenägenhet osv. och därför kan man inte förutse allt. Vi går noggrant igenom dina behov, önskemål och vad som är möjligt i ditt fall.

Det är viktigt att du noga tänker igenom vad du önskar så att vi hjälpa dig på bästa sätt.

 

-oOo-

Alberius-kliniken lever upp till kraven på förstklassig estetisk plastikkirurgi.

Vi uppskattar vetgiriga patienter; de ger oss en möjlighet att reda ut oklarheter och räta ut frågetecken. Välkommen att förhöra oss!


Kontakta oss

Alberius-kliniken
Karl X Gustavs gata 61 B
254 40 HELSINGBORG
Telefon: 042 - 12 15 17
info@alberiuskliniken.se

Följ oss