Plastikkirurgi bröstförstoring

Bröstförstoring

- större bröst som ser naturliga ut genom plastikkirurgi

En bröstförstoring kan betyda så många olika saker. Förutom att ge en större byst kan det också hjälpa vissa att få ett mer proportionerligt utseende.

Det kan återskapa den byst du hade före graviditet och amning, och även göra så att två olika stora bröst får samma storlek.

En bröstförstoring kan innebära olika saker. Du kan till exempel förstora en liten byst, återfå din tidigare bröstform efter graviditet och amning eller minska skillnaden mellan två olika stora bröst.

Självklart använder vi oss bara av material som håller högsta kvalitet, med hög hållbarhet och garantier. Vi använder enbart bröstimplantat från tillverkare som är FDA-godkända. FDA står för Food and Drug Administration, och är en amerikansk myndighet som kvalitetstestar alla medicinska produkter och gör detta extremt noggrannt.

Mentor, som är det bolag som tillverkar de proteser vi använder, är en av ytterst få godkända tillverkare av bröstimplantat på den amerikanska marknaden. De erbjuder en livstidsgaranti för sina bröstimplantat.

Du är med och bestämmer
I de flesta fall är en placering under stora bröstkorgsmuskeln att föredra, men i vissa fall lämpar det sig bättre att lägga implantatet bakom bara själva bröstkörteln.

Vad som passar bäst för just dig går vi igenom vid din konsultation. Vi lyssnar självklart på dina egna önskemål.

Plastikkirurgi bröstförstoring Plastikkirurgi bröstförstoring


Både anatomiska och runda implantat
Vi använder oss av två olika design. Dels så kallade anatomiska (droppformade), dels runda implantat. Båda innehåller en trögflytande silikon, även kallad ”geléhallon” (se bild till vänster), och har en räfflad och texturerad yta.

Dessa implantat är mer hållbara än äldre varianter och de ger brösten en mer varaktig form utan risk att innehållet plötsligt försvinner (som med koksalt) eller förändras.

De ändrar inte form och är motståndskraftiga mot formändring vid eventuell kapselproblematik.

Flytande silikon däremot ger mer slitage av implantathöljet, framför allt om protesen är underfylld och väldigt mjuk. Detta kan orsaka en så kallad rippling på bröstet (vertikala hudveck). Dessutom påverkas bröstets form ofta mer negativt vid kapselbildning.

Motverkar kapselskrumpning
Ytterhöljet på implantatet är som nämnts ovan texturerat, vilket minskar problemen med så kallad kapselskrumpning. Alla främmande material i din kropp avskärmas med en bindvävskapsel (den fungerar ungefär som ett hölje runt implantatet), och denna kapsel kan i vissa fall ställa till med stora problem.

Framför allt gäller detta om kapseln drar ihop sig och skrumpnar. Bröstet kan då bli stenhårt och ändra form. Konstigt nog uppstår problemet oftast bara på ena sidan.

Eftersom vi använder ett texturerat implantathölje i kombination med det trögflytande silikoninnehållet, minskar problemen med kapselskrumpning.

Kapselbildning är den vanligaste komplikationen efter en bröstförstoring. Frekvensen vid denna typ av implantat, dvs texturerade (räfflad yta), är lägre och beror på en mängd faktorer som dock inte är fullt klarlagda. Den mest omhuldade teorin nu är att kapselproblem orsakas av en subklinisk infektion (alltså en diskret infektion som inte märks), men andra saker som diskuterats är om individen har lätt för skadlig ärrbildning, effekten av blödning i bröstet efter operationen, hur det utvecklas speciella celler som har muskelliknande egenskaper men också så kallad gel”blödning”, dvs om silikongelen läcker. Viktigt är alltså att operationen genomförs med skonsam teknik och med minimal blödning samt att patienten får intravenös antibiotika. Och det följer vi naturligtvis.

Välj bland över 200 olika bröstmodeller
De anatomiska (droppformade) implantaten har en mer bröstlik form. Med nästan 200 olika implantatstorlekar att välja bland kan vi ge dig en vacker och proportionerlig byst både vad gäller bredd, längd och protrusion (hur mycket bröstvävnad som lyfts fram). Detta är naturligtvis viktigt för att implantatets kant ska omges av tillräckligt med vävnad och varken synas eller kännas utifrån.

Vid din konsultation mäter vi därför bröstet och uppskattar hur vi ska gå tillväga för att få ett naturligt och proportionerligt resultat. Därefter väljer vi tillsammans ut en protes som passar din anatomi och dina önskemål.

Denna sorts implantat dyrare. Å andra sidan får du ett proportionerligt och naturligt resultat, och du löper mindre risk att se opererad ut.

 

Vanligast och billigast
De runda proteserna ger ett något kortare ärr (som visserligen ändå knappt syns efter att sårmognaden är klar) och är utan risk för så kallad protesrotation (som kan ske vid anatomiska implantaten men som är otroligt sällsynt biverkning).

Eftersom implantatet är runt kan man endast anpassa diameter (vidd) och projektion (hur mycket bröstet lyfts fram).

Dessa implantat ger ofta brösten en fylligare form och är billigare. Det är den idag vanligaste implantatformen.

Plastikkirurgi bröstförstoring

I stort sett osynliga snitt
Det råder något delade meningar både bland patienter och plastikkirurger hur man bäst bör lägga ärren för att de ska synas så lite som möjligt. En analys av amerikanska plastikkirurgers val visar att en klar majoritet lägger snittet under bröstet, medan bara 9 procent numer använder sig av snitt i armhålan (Aesthet Surg J 2009:29:116). Dessutom visar färska data att snitt i armhålan medför en klart statistiskt ökad förekomst av kapselkontrakturer (Aesth Surg J 2012:32:456).

På vår klinik väljer vi att lägga snittet under bröstet av flera skäl. Framför allt för att ingreppet då kan göras mycket mer exakt och med mindre blödningsrisk.

Men det innebär också mindre risk för sena infektioner. Dessutom blir snittet oftast så gott som osynligt eftersom det är ett otroligt tunt snitt som läggs i själva bröstfåran.

Plastikkirurgi bröstförstoring

 

Observera! En nyligen publicerad amerikansk vetenskaplig studie visar att minst kapselproblem erhålls om man lägger snittet under bröstet, placerar protesen under bröstmuskeln, använder antibiotika-skydd, använder silikonprotes (i motsats till koksaltprotes), och är icke-rökare (Aesth Surg J 2013:33:516).

 

Utförlig konsultation
Vid din konsultation inför en eventuell operation går vi i detalj igenom hur ingreppet kommer att gå till. Vi informerar om både fördelar och risker med operationen och vilket implantat som skulle passa dig bäst. Självklart får du komma med egna önskemål.

Du får även med dig skriftlig, väl utförlig information så att du kan tänka igenom ditt beslut hemma i lugn och ro.

 

Före och efter bilder.

Plastikkirurgi bröstförstoring

Plastikkirurgi bröstförstoring

Plastikkirurgi bröstförstoring

Plastikkirurgi bröstförstoring

Plastikkirurgi bröstförstoring

Plastikkirurgi bröstförstoring

Plastikkirurgi bröstförstoring

Plastikkirurgi bröstförstoring

Plastikkirurgi bröstförstoring

Några exempel för jämförelse mellan runda och droppformade proteser

Plastikkirurgi bröstförstoring

Rund protes

Rund protes

Rund protes

Droppformad protes

Droppformad protes

Droppformad protes

Droppformad protes

Droppformad protes

Droppformad protes

Droppformad protes

Droppformad protes

 

Comments are closed.