Reklamationshantering

Conrab Opto erbjuder ett enkelt och effektivt sätt att hantera reklamationsärenden och få nöjdare kunder. Beroende på reklamationstyp skickas ärendet och tillhörande dokument automatiskt till rätt personer i organisationen och om inga åtgärder tas inom bestämda tidsramar eskaleras ärendet.
  • Billigare och enklare administration
  • Samla all kommunikation kring ett ärende på ett ställe
  • Automatisk bevakning – inga ärenden glöms bort eller tar för lång tid
  • Arkiv
  • Rapporter och statistik – ovärderlig information för förbättringar
  • Koppla till kundavtal och kundfakturor för maximal överblick
  • Behörighetsstyrning
  • Systemmeddelanden
Läs mer >> [Länk till produktsblad-PDF]  

Kontakta oss

Alberius-kliniken
Karl X Gustavs gata 61 B
254 40 HELSINGBORG
Telefon: 042 - 12 15 17
info@alberiuskliniken.se

Följ oss