Reklamationshantering

Conrab Opto erbjuder ett enkelt och effektivt sätt att hantera reklamationsärenden och få nöjdare kunder. Beroende på reklamationstyp skickas ärendet och tillhörande dokument automatiskt till rätt personer i organisationen och om inga åtgärder tas inom bestämda tidsramar eskaleras ärendet.

  • Billigare och enklare administration
  • Samla all kommunikation kring ett ärende på ett ställe
  • Automatisk bevakning – inga ärenden glöms bort eller tar för lång tid
  • Arkiv
  • Rapporter och statistik – ovärderlig information för förbättringar
  • Koppla till kundavtal och kundfakturor för maximal överblick
  • Behörighetsstyrning
  • Systemmeddelanden

Läs mer >> [Länk till produktsblad-PDF]

 

 

Comments are closed.