Ögonlocksplastik

Ögonen brukar kallas själens spegel och de avslöjar ofta vår sinnesstämning. Dessvärre avslöjas även vår stigande ålder allra först just här.  Att stup i kvarten få frågan om man är trött är inte roligt.

Vi ger dig ett piggt och föryngrat utseende med ett enda ingrepp, noggrant utvalt för att passa just dig.

Det finns flera olika tekniker när det handlar om ögonlocken. Vi är noga med att välja ut den som passar just dig.

När hudens elasticitet försämras sker en ökad hudansamling både över och under ögat. Samtidigt försvagas de ligament som håller ögongloben på plats ju äldre du blir. Ögat sjunker då ner och pressar fram ”stötdämparfettet” runt ögat, vilket i sin tur gör att ögonlocken, särskilt det undre, buktar ut.

Viktigt att tänka på innan ingreppet. 

  • Finns det bara ett hudöverskott? Finns det utbuktande fett, eller är det båda delarna?
  • Orsakas hudöverskottet på övre ögonlocket av att ögonbrynen kasat ner och då tryckt ner hud ovanifrån?
  • Ger muskeln i undre ögonlocket tillräcklig spänst?
  • Är ligamentet som håller den yttre ögonvrån på plats tillräckligt starkt?

En ögonlocksplastik ska alltid föregås av en noggrann klinisk undersökning. Man kan operera de övre och undre ögonlocken separat eller vid samma tillfälle.

 

Övre ögonlocket och ögonbrynet är en samverkande enhet. Från det övre ögonlocket tar vi framför allt bort överskottet av hud. Däremot sparas det mesta av den underliggande muskeln för att konturen ska bli så ungdomlig som möjligt. Ibland justerar vi fettet kring ögongloben, främst vid näsroten. Det är viktigt att detta görs på ett korrekt sätt så att man inte ser hålögd ut efteråt.

Ögonlocksplastik

Om ögonlocket har kasat ner över iris och pupillen och skymmer sikten åtgärdar vi lyftmuskeln. Om den yttre delen av ögonbrynet har kasat ner och därför orsakar ett påtagligt hudveck vid sidan av ögat, bör man komplettera med ett lyft av ögonbrynen (pannlyft).

Om ögonbrynet bara hänger lite grann kan det räcka med att vi gör ett tinningslyft eller ett direkt ögonbrynslyft (tunt närmast osynligt ärr precis i ovankanten på ögonbrynet) som lyfter undan en stor del av överskottet på själva ögonlocket. Efter ett sådant lyft behöver vi bara justera lite grann av själva ögonlocket för att spara den fina huden där.

Om du, å andra sidan, inte vill korrigera ögonbrynet tvingas vi avlägsna mer hud från ögonlocket. Det innebär att den grova huden under ögonbrynet glider ner på ögonlocket och kan ge ett ”förtjockat” och stelt intryck. Risken är också att du ser sträng ut.

 

Undre ögonlocket och kinden fungerar också som en separat enhet. Vill du bli av med påsar under ögonen är undre ögonlocksplastik effektiv. Påsarna består dels av hud och muskelvävnad, men även av frambuktande fett från ögonhålan. Eftersom kinden är en fortsättning på undre ögonlocket ger ett ”föråldrat” ögonlock även återverkningar på kinden.

Ibland omplacerar vi fettet över den undre ögonhålans benkant för att minska mörka ringar under ögonen och skapa en jämn ungdomlig övergång mellan ögonlock och kind.

Vi förstärker ögonlockets spänst i förhållande till ögat om vi upptäcker en förslappning av ligamenten. I så fall justerar vi ofta även den yttre ögonvråns läge samtidigt, då den annars lätt rundas av och glider ner.

 

Kind och kindlyft. Med ökad ålder förlorar ju även kindens vävnader sin elasticitet och fettvävnaden där blir av sämre kvalitet. Detta gör att kinden (och framför allt kindens fettkudde) glider ner, vilket i sin tur ofta ger ett tungt, trött och urgröpt intryck.

Genom att utvidga operationen något med ett kindlyft återför man den nedfallna fettkudden i kinden till sitt ursprungliga läge. Detta gör vi genom samma operationssnitt så man får inte fler ärr. Man får en mer ungdomlig utfyllnad när undre ögonlocket och kinden smälter ihop.

 

Vårt koncept är, som du märker, att vi tänker i anatomiska och funktionella enheter för att få bästa kosmetik och mest harmoni kring ögonen. Vi vill ha balans, inte i första hand bli av med ett hudöverskott.

 

Vi kan tillägga att om undre ögonlocket är fint förutom att du uppvisar en så kallad tårfåra (tear trough) in mot näsan, eventuellt med lite blåtoning, kan man ibland justera detta utan kirurgi med en injektionsbehandling (Restylane).

Mer om dessa och andra injektionsbehandlingar under ”Injektionsbehandlingar”.

 

Här följer några helt vanliga exempel på vad vi kan åstadkomma. Den övre patienten är opererad med en undre ögonlocksplastik, medan det två nedre har genomgått både övre och undre ögonlocksplastik.

Före/efter.
Före/efter.
Före/efter.
Kontakta gärna vår koordinator Camilla för mer information (042-12 15 17)

Kontakta oss

Alberius-kliniken
Karl X Gustavs gata 61 B
254 40 HELSINGBORG
Telefon: 042 - 12 15 17
info@alberiuskliniken.se

Följ oss